Menu
TIMSS VE PISA NEDİR?
Haberler

TIMSS VE PISA NEDİR?

 TIMSS = Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırmasıdır

4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanır.4 yılda bir yapılmaktadır.

- Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmasıdır.

Öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlemekte ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemektedir.

         TIMSS Projesinin Amacı

TIMSS’in temel amacı, dünya çapında matematik ve fen eğitim öğretiminin gelişmesine yardımcı olmaktır.

TIMSS, katılımcı ülkelere aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı olur:

     - Öğrencilerimizin matematik ve fende durumu nedir?

     - Zaman içinde bu durum iyileşiyor mu?

     -  Durumumuzu nasıl geliştirebiliriz?

     - Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl?

     - Diğer ülkeler başarının arttırılması konusunda ne yapıyor?

           

     PISA = Açılımı “Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı” 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren bir araştırmadır. Üçer yıllık dönemler hâlinde uygulanan araştırmaya ülkemiz, ilk kez 2003 yılında katılmıştır.

    PISA’nın amacı nedir?

 Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir

   PISA neyi ölçmektedir?

Örgün eğitime devam eden 15 yaş grubundaki öğrencilerin;

          - Matematik okuryazarlığı,

          - Fen Bilimleri okuryazarlığı,

          - Okuma Becerileri,

          - Öğrencilerin motivasyonları,

          - Kendileri hakkındaki görüşleri,

          - Öğrenme biçimlerini ölçmektedir.

    PISA’daki soru türleri

          - Çoktan seçmeli,

          - Karmaşık çoktan seçmeli,

          - Açık uçlu,

          - Kapalı uçlu